1. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 2. infinita verbformer

  infinita verbformer, verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och normalt inte anger tempus, modus, numerus eller person.
 3. burlesk

  burlesk, som adjektiv: grovt (och narraktigt) skämtsam eller löjlig.
 4. intrusiv

  intrusiv, annat ord för intrusion; även använd som adjektiv, t.ex. intrusiv bergart.
 5. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 6. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 7. tagalog

  tagalog, västaustronesiskt språk med drygt 27 miljoner förstaspråkstalare (2007) på Filippinerna (framför allt i Manila och på öarna Luzon och Mindoro) och i andra länder.
 8. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.
 9. adjektiv

  ad`jektiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv-et
  Svensk ordbok
 10. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.