1. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 2. swahili

  swahili, kiswahili, bantuspråk (zon G) i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder.

 3. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 4. militär

  militär, den eller det som tillhör en stats organiserade krigsmakt: krigsfolk, soldat, krigsförband; som adjektiv: tillhörande eller med anknytning till krigsmakten/försvarsmakten.
 5. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).
 6. oligoklonal

  oligoklonal, adjektiv som anger att en grupp levande organismer består av mindre grupper av sinsemellan genetiskt identiska individer som via delning kommer från en organism.
 7. superlativ

  superlativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 8. bantuspråk

  bantuspråk, gren av Niger–Kongospråken som omfattar ca 500 språk med 285 miljoner talare, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.
 9. parsning

  parsning (engelska parsing, avlett av parts ( of speech)), ’satsdelsuttagning’, process varigenom orden i en sats och deras grammatiska kategorier (ordklasser) och relationer identifieras.
 10. öppen ordklass

  öppen ordklass, ordklass vars ord kan utökas med nya ord.