1. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 2. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 3. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.

 4. predikativ

  predikativ, verbbestämning som anger vad någon är eller blir.
 5. infinita verbformer

  infinita verbformer, verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och normalt inte anger tempus, modus, numerus eller person.
 6. prepositionsobjekt

  prepositionsobjekt, prepositionsfras som är nära bestämning till ett verb eller adjektiv och som har objektliknande betydelse: tro på någon, arbeta med något, ta något från någon.
 7. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).
 8. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 9. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.