1. arabiska

  arabiska, sammanfattande benämning på en grupp närbesläktade dialekter med ursprung i Arabiska halvöns norra och centrala delar.

 2. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.

 3. japanska

  japanska, språk som talas i hela det japanska öriket, från Hokkaido i norr till Ryukyuöarna i söder, av 127 miljoner (2009).

 4. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.

 5. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 6. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.