1. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 2. Basic English

  Basic English, språkvariant som skapades på 1920-talet av den brittiske språkvetaren C.K. Ogden.
 3. habitus

  habitus, inom mineralogin en kristalls yttre form.
 4. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 5. intrusiv

  intrusiv, annat ord för intrusion; även använd som adjektiv, t.ex. intrusiv bergart.
 6. attribut

  attribut, grammatisk term: bestämning till ett substantiv (i nominalfrasen).
 7. textil

  textil, adjektiv eller förled: som har anknytning till textilier, t.ex. textila fynd, textilfabrik, textiltvätt.
 8. nominalstil

  nominalstil, språklig stil med många substantiv (och adjektiv).
 9. parallell

  parallell, som går jämsides och på konstant avstånd.
 10. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.