1. adjungera

  adjungera [-juŋge´-] verb ~de ~t ORDLED: ad-jung-er-ar SUBST.: adjungerande, adjungering; adjunktion
  Svensk ordbok
 2. assessor

  assessor, titel för vissa högre, juridiskt utbildade ämbetsmän, t.ex. adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt.
 3. Torbjörn Thedéen

  Thedéen, Torbjörn, född 1931, statistiker.
 4. yttranderätt

  yttranderätt, som sammanträdesteknisk term rätt att yttra sig vid ett möte, sammanträde eller dylikt.
 5. Olle Pira

  Pira, Olle, född 1927, möbelsnickare, möbelformgivare, rektor för Carl Malmstens verkstadsskola 1982–92, adjungerad professor i produktdesign vid Luleå tekniska högskola sedan 1993.
 6. Hans De Geer

  De Geer, Hans, född 1944, historiker, adjungerad professor i företagandets historia och etik vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm 1995–2005; jämför släktartikel De Geer.
 7. marinarkeologi

  marinarkeologi, maritim arkeologi, specialiserat forskningsområde inom arkeologin med syfte att studera maritima lämningar från förhistorisk och historisk tid.
 8. regalskepp

  regalskepp, benämning för de största skeppen inom svenska örlogsflottan, som första gången förekom under Gustav II Adolfs regering i 1617 års skeppsgårdshandlingar.
 9. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.
 10. vrak

  vrak, fartyg, fartygsdel eller annat större föremål som obemannat driver omkring på havet, ligger sjunket eller står strandat.