1. Fredholms alternativ

  Fredholms alternativ, en viktig sats i funktionalanalysen.
 2. Eric M. Runesson

  Runesson, Eric Michael, född Andersson 1960, jurist, justitieråd sedan 2018, ledamot av Svenska Akademien sedan 2018.

 3. Stefan Fölster

  Fölster, Stefan, född 1959, nationalekonom, son till Kaj Fölster.
 4. Yvonne Hirdman

  Hirdman, Yvonne, född 1943, historiker, professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet 1989–92, adjungerad professor i historia vid Stockholms universitet sedan 1996 och professor i samtidshistoria på Södertörns högskola.
 5. professor

  professor, den främsta befattningshavaren vid en universitets- eller högskoleinstitution, med ett särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning.
 6. Marie Silkeberg

  Silkeberg, Marie, född 1961, författare, översättare, sedan 2004 adjungerad professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet.
 7. Mohamed ElBaradei

  ElBaradei, Mohamed, Muḥammad al-Barād˙ī, född 1942, egyptisk diplomat och folkrättsexpert.
 8. Peter Grünberg

  Grünberg, Peter, 1939–2018, tysk fysiker, Nobelpristagare i fysik 2007.

 9. Finn E. Kydland

  Kydland, Finn Erling, född 1 december 1943, norsk nationalekonom, sedan 1978 professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh och sedan 2004 vid University of California, Santa Barbara.
 10. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.