1. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 2. Socialdemokrater för tro och solidaritet

  Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen/Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF), en sidoorganisation inom socialdemokratiska partiet för troende socialdemokrater.
 3. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 4. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 5. konjunktion

  konjunktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-junkt-ion-en
  Svensk ordbok