1. adjutantstorkar

  adjutantstorkar, två arter i fågelfamiljen storkar.
 2. adjutant

  adjutant, officer som biträder högre officer eller kunglig person i tjänsten.
 3. adjutant

  adjutan´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-jut-ant-en
  Svensk ordbok
 4. Konungens stab

  Konungens stab består av militära officerare.
 5. ägiljett

  ägiljett, militärt igenkänningstecken för adjutanter.
 6. stab

  stab, i det militära en enhet med allsidig kompetens som biträder en högre chef med insamling och bearbetning av beslutsunderlag, ordergivning, uppföljning, samverkan, dokumentation och information.
 7. ordonnans

  ordonnans, person som står till (militär) överordnads förfogande främst för att överlämna meddelanden.
 8. Andoche Junot

  Junot, Andoche, 1771–1813, hertig av Abrantès (1807), fransk militär, general 1798.
 9. Jean François Beylon

  Beylon, Jean François, 1717–79, schweizisk-svensk hovman.
 10. Carl Bonde

  Bonde, Carl, 1757–1840, friherre, hovman, militär och diplomat; jämför släktartikel Bonde.