1. ridderskap

  ridderskap, det adliga ståndets medlemmar, introducerade på riddarhusen i Sverige och Finland, se adel.
 2. Israel af Ström

  af Ström (före adlandet 1833 Ström), Israel, 1778–1856, skogsman, intendent över Kungl. Djurgården 1801–50, adlad 1833.
 3. Andreas Sparman

  Sparman (adlad Palmcron 1647), Andreas, 1609–58, författare, livmedikus åt drottning Kristina och Karl X Gustav.
 4. Harry Lauder

  Lauder, Sir Harry, 1870–1950, brittisk (skotsk) music hall-artist.
 5. Awazu och Wallasis

  Awazu och Wallasis, aristokratisk sällskapsorden i Stockholm, stiftad 25 januari 1732 och verksam till slutet av 1740-talet.
 6. adel

  adel är en grupp i samhället med särskilda rättigheter och skyldigheter.
 7. anvapen

  anvapen, heraldisk term för en vapensköld som representerade en adlig persons anor.
 8. lensbaron

  lensbaron, dansk adlig titel, ursprungligen använd av adliga godsägare vars egendomar 1671 taxerades till minst 1 000 tunnor hartkorn; titeln förs ännu av vissa ätters huvudmän.

 9. kommendörsätter

  kommendörsätter, adliga släkter, som har sitt ursprung i kommendörer av Svärds- eller Nordstjärneordnarna och som under åren 1778–1809 upptagits i riddarklassen på det svenska Riddarhuset.
 10. välboren

  välboren, numera mindre vanlig titulering av obetitlad adlig person (dvs. ej greve eller friherre).