1. genushistoria

  genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.
 2. Ludvig XIV

  Ludvig XIV, kallad ”Kung Sol” eller ”Solkungen” (Roi-Soleil), född 5 september 1638, död 1 september 1715, kung av Frankrike från 1643, son till Ludvig XIII och Anna av Österrike.
 3. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 4. heroer

  heroer, övermänskligt kraftfulla och begåvade män i grekisk myt, religion och litteratur, ofta resultat av föreningen mellan en gudom och en dödlig människa.
 5. kompensation

  kompensation, ersättning för en förlust eller en brist av något slag. Som psykologisk fackterm: uppvägande av brister på ett område genom satsning på ett annat, mera fruktbart.
 6. riddare

  riddare kunde under medeltiden en adlig krigare utnämnas till.
 7. rehabilitering

  rehabilitering, återställande av förlorad funktion (till skillnad från habilitering: utvecklande av ny förmåga).
 8. Mick Jagger

  Jagger, Sir Michael (Mick), född 1943, brittisk rocksångare och låtskrivare, mest känd som förgrundsgestalt i The Rolling Stones.

 9. livsstil

  livsstil, term ursprungligen lanserad av Alfred Adler för att beteckna beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar.
 10. välboren

  välboren, numera mindre vanlig titulering av obetitlad adlig person (dvs. ej greve eller friherre).