1. Johan Adler Salvius

  Adler Salvius, Johan, före adlandet 1629 Johan Salvius, 1590–1652, friherre, riksråd, diplomat.
 2. Mortimer J. Adler

  Adler, Mortimer Jerome, 1902–2001, amerikansk filosof och pedagog, huvudsakligen verksam vid University of Chicago.
 3. tuareger

  tuareger, muslimskt berberfolk i västra Sahara och Sahel; antal: 2–5 miljoner. Tuaregerna är fördelade över södra Algeriet, östra Mali, norra Niger, västra Libyen, nordöstra Burkina Faso och nordligaste Nigeria. Smärre diasporagrupper finns i Frankrike och Italien.
 4. Lagerlöf

  Lagerlöf ( von Lagerlöf, Lagerloef), släkt som härstammar från skattebonden Per Månsson (död före 1654) i Södra Skived i Grava socken i Värmland.
 5. mösspartiet

  mösspartiet, eller mössorna, var ett politiskt parti i Sveriges riksdag under frihetstiden på 1700-talet.
 6. musiketnologi

  musiketnologi, musikantropologi, forskningsfält inom framför allt musikvetenskap, etnologi och socialantropologi.
 7. fysioterapi

  fysioterapi , sjukgymnastik, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid sjukdomar och skador i rörelseorganen och nervsystemet, vid störningar i andning och cirkulation samt vid psykiska funktionsrubbningar.
 8. Adler

  Adler, tyska bilar, tillverkade från 1900.
 9. Peter I

  Peter I (ryska Pjotr Aleksejevitj), kallad ”Peter den store” ( Velikij), född 9 juni 1672, död 8 februari 1725, rysk tsar från 1682, kejsare (imperator) från 1721, son till Aleksej Michajlovitj.
 10. junker

  junker, medeltida titel för adliga eller kungliga ynglingar.