1. Skytte

  Skytte, släkt, som härstammar från borgmästaren Bengt Nilsson skräddare ( död tidigast 1603) i Nyköping.
 2. Jack McConnell

  McConnell, Jack, sedan 2010 Baron McConnell of Glenscorrodale (Lord McConnell), född 1960, brittisk (skotsk) politiker (Labour), ledamot i det skotska parlamentet 1999–2011.
 3. lord

  lord, engelsk titel, i Skottland även laird, ursprungligen forneng. hlāford ’förvarare av bröd’, dvs. ledaren för det hushåll av tjänare och undersåtar som äter hans bröd.
 4. Johan Palmstruch

  Palmstruch, Johan, 1611–71, bankman.
 5. Forssell

  Forssell, släkt efter kyrkoherden Jonas Laurentii Forsselius (död 1689) i Rommele i Västergötland.
 6. Neil Kinnock

  Kinnock, Neil, sedan 2005 Baron Kinnock of Bedwellty in the County of Gwent (Lord Kinnock), född 1942, brittisk politiker, Labours partiledare 1983–92, ledamot av Europeiska kommissionen 1995–2004, vice ordförande 1999–2004.
 7. John Prescott

  Prescott, John, sedan 2010 Baron Prescott of Kingston-upon-Hull (Lord Prescott), född 1938, brittisk politiker (Labour), parlamentsledamot sedan 1970, vice partiledare 1994–2007, vice premiärminister 1997–2007.
 8. Michael Howard

  Howard, Michael, sedan 2010 Baron Howard of Lympne (Lord Howard), född 1941, brittisk politiker (konservativ), parlamentsledamot 1983–2010, medlem i kabinettet 1990–97, partiledare 2003–05.
 9. Lagercrantz

  Lagercrantz, släkt, som härstammar efter den från Gävle komne assessorn i Göta hovrätt Jacob Larsson Gavelius ( död 1656).
 10. Chris Patten

  Patten, Christopher ( Chris),sedan 2005 Baron Patten of Barnes (Lord Patten), född 1944, brittisk politiker (konservativ), ledamot av Europeiska kommissionen 1999–2004.