1. Anders Wolimhaus

  Wolimhaus, Anders, ämbetsman, författare, adlad Leijonstedt.
 2. länsbaron

  länsbaron, dansk adlig titel, se lensbaron.
 3. Reenstierna

  Reenstierna, släkt, adlad 1669, se Momma.
 4. länsgreve

  länsgreve, dansk adlig titel, se lensgreve.
 5. ridderskap

  ridderskap, det adliga ståndets medlemmar, introducerade på riddarhusen i Sverige och Finland, se adel.
 6. Peter I

  Peter I var tsar (kejsare) i Ryssland mellan 1682 och 1725.
 7. Hogenskild Bielke

  Bielke, Hogenskild, född 1538, död 3 juni 1605, friherre (1569), riksråd; jämför släktartikel Bielke.
 8. Abraham Niclas Clewberg

  Clewberg, Abraham Niclas, ämbetsman m.m., 1789 adlad Edelcrantz.
 9. Beaconsfield

  Beaconsfield, Earl of Beaconsfield, Benjamin Disraelis namn efter adlandet 1876.
 10. huvudman

  huvudman, den äldste medlemmen av en adlig släkts äldste levande släktgren.