1. Gunno Eurelius

  Eurelius, Gunno, skalden Gunno Dahlstiernas namn före adlandet 1702.
 2. lensbaron

  lensbaron, dansk adlig titel, ursprungligen använd av adliga godsägare vars egendomar 1671 taxerades till minst 1 000 tunnor hartkorn; titeln förs ännu av vissa ätters huvudmän.

 3. anvapen

  anvapen, heraldisk term för en vapensköld som representerade en adlig persons anor.
 4. kommendörsätter

  kommendörsätter, adliga släkter, som har sitt ursprung i kommendörer av Svärds- eller Nordstjärneordnarna och som under åren 1778–1809 upptagits i riddarklassen på det svenska Riddarhuset.
 5. bygelhjälm

  bygelhjälm, öppen hjälm med fem till nio lodrätt ställda byglar framför ansiktsöppningen.
 6. Israel af Ström

  af Ström (före adlandet 1833 Ström), Israel, 1778–1856, skogsman, intendent över Kungl. Djurgården 1801–50, adlad 1833.
 7. adel

  adel är en grupp i samhället med särskilda rättigheter och skyldigheter.
 8. välboren

  välboren, numera mindre vanlig titulering av obetitlad adlig person (dvs. ej greve eller friherre).
 9. Hans von Fersen

  von Fersen, Hans, 1683–1736, greve, politiker, generallöjtnant 1720, president i Svea hovrätt 1731; jämför släktartikel von Fersen.
 10. dubbelörn

  dubbelörn, heraldiskt fabeldjur i form av en stiliserad örn med utbredda (fläkta) vingar och två huvuden vända från varandra.