1. arabisk litteratur.

  arabisk litteratur. Den arabiska litteraturen – från 500-talet till vår egen tid – är svår att överblicka.
 2. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 3. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 4. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 5. estraddebatt

  estra`ddebatt subst. ~en ~er ORDLED: estr-ad--de-batt-en
  Svensk ordbok
 6. paneldebatt

  pane`ldebatt subst. ~en ~er ORDLED: pan-el--de-batt-en
  Svensk ordbok
 7. efterlysa

  ef`terlysa verb efterlyste efterlyst, pres. efterlyser ORDLED: efter--lys-er SUBST.: efterlysande, efterlysning
  Svensk ordbok