1. Teotihuacán

  Teotihuacán, ruinstad ca 50 km nordöst om Mexico City, centrum för en inflytelserik kultur i Mexikodalen i centrala Mexiko ca 100 f.Kr.–ca 700 e.Kr.

 2. MAX IV-laboratoriet

  MAX IV-laboratoriet, till 2010 MAX-lab, Microtron Accelerator for X-rays, acceleratorlaboratorium vid Lunds universitet för forskning med synkrotronstrålning inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap samt för forskning inom acceleratorfysik.
 3. Pompeji

  Pompeji, latin Pompeii, italienska Pompei, stad sydsydöst om vulkanen Vesuvius i Kampanien, Italien, ca 20 km sydöst om Neapel; 26 300 invånare (2005).
 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.