1. januariavtalet

  januariavtalet, JA, januariuppgörelsen, 73-punktsuppgörelsen,  uppgörelse ingången 11 januari 2019 mellan de båda regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna. 

 2. New York

  New York, New York City, stad i sydöstra delen av delstaten New York, östra USA; 8,6 miljoner invånare (2016); storstadsområdet som sträcker sig in i grannstaterna New Jersey och Connecticut har 20,3 miljoner invånare.

 3. OECD

  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.
 4. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 5. East India Company

  East India Company, EIC, brittiskt handelskompani, grundat år 1600, som efter hand erövrade större delen av den indiska subkontinenten och administrerade den till 1858.

 6. allmänna pensionssystemet

  allmänna pensionssystemet, del av socialförsäkringarna som består av garantipension, inkomstpension, tilläggspension och premiepension.

 7. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 8. handelskompanier

  handelskompanier, sammanslutningar av köpmän med syfte att bedriva handel på fjärran länder.

 9. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 10. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.