1. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. Försäkringskassan

  Försäkringskassan, central förvaltningsmyndighet som 2005 ersatte Riksförsäkringsverket (RFV) och de tidigare 21 allmänna försäkringskassorna.

 4. barnbidrag

  barnbidrag, statliga bidrag till barnfamiljer.

 5. handelspolitik

  handelspolitik, i vid mening samlande benämning på alla ekonomisk-politiska åtgärder med vilka avsikten är att påverka utrikeshandeln.
 6. kvotflykting

  kvotflykting, person som genom organiserad överföring kommer till ett asylland inom ramen för dess flyktingkvot med rätt att bosätta sig där permanent.

 7. konsul

  konsul var en antik romersk ämbetsman.
 8. Internationella Kongosällskapet

  Internationella Kongosällskapet, Association internationale du Congo, även kallad International Association of the Congo, organisation grundad i november 1879 av Leopold II.
 9. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 10. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.