1. kolonialkompanier

  kolonialkompanier, bolag med syfte att exploatera och administrera europeiska länders utomeuropeiska besittningar, utvecklades ur de på 1600-talet grundade handelskompanier.
 2. Albert Engström

  Engström, Albert, född 12 maj 1869, död 16 november 1940, konstnär och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922.
 3. rugby

  rugby, bollspel mellan två 15-mannalag på en gräsplan, 100 m × 70 m.

 4. Vatikanstaten

  Vatikanstaten, självständigt påvedöme beläget i den nordvästra delen av Rom.

 5. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 6. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 7. Brottsofferfonden

  Brottsofferfonden, fond vars syfte är att ekonomiskt stödja olika former av verksamhet som utvecklar brottsofferarbetet i Sverige.
 8. allmän försäkring

  allmän försäkring, sedan 1963 gemensam benämning på socialförsäkringsgrenarna sjukförsäkring (med föräldrapenning), folkpension och tilläggspension ( ATP); sedan 1999 gäller ett nytt pensionssystem med de första utbetalningarna 2001, se ålderspension.
 9. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 10. Per Anger-priset

  Per Anger-priset, årligen utdelat pris för humanitära och demokratifrämjande insatser.