1. administrera

  administrera, medicinsk term: tillföra ett läkemedel (se administration).
 2. administrerat pris

  administrerat pris, ett pris som inte främst bestäms av utbud och efterfrågan på en marknad med fullständig konkurrens, utan som fastställs huvudsakligen på andra grunder av t.ex. en myndighet.
 3. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 4. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater från 2020).

 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.

 7. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 8. World Trade Organization

  World Trade Organization, WTO, Världshandelsorganisationen, Genève, internationell organisation med huvuduppgift att underlätta internationell handel.

 9. New York

  New York, New York City, stad i sydöstra delen av delstaten New York, östra USA; 8,6 miljoner invånare (2016); storstadsområdet som sträcker sig in i grannstaterna New Jersey och Connecticut har 20,3 miljoner invånare.

 10. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.