1. OECD

  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.
 2. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 3. East India Company

  East India Company, EIC, brittiskt handelskompani, grundat år 1600, som efter hand erövrade större delen av den indiska subkontinenten och administrerade den till 1858.

 4. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 5. januariavtalet

  januariavtalet, JA, januariuppgörelsen, 73-punktsuppgörelsen,  uppgörelse ingången 11 januari 2019 mellan de båda regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna. 

 6. handelskompanier

  handelskompanier, sammanslutningar av köpmän med syfte att bedriva handel på fjärran länder.

 7. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 8. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.