1. kvotflykting

  kvotflykting, person som genom organiserad överföring kommer till ett asylland inom ramen för dess flyktingkvot med rätt att bosätta sig där permanent.

 2. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 3. barnbidrag

  barnbidrag, statliga bidrag till barnfamiljer.

 4. Internationella Kongosällskapet

  Internationella Kongosällskapet, Association internationale du Congo, även kallad International Association of the Congo, organisation grundad i november 1879 av Leopold II.
 5. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 6. biståndspolitik

  biståndspolitik, en del av ett lands utrikespolitik som innebär överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att bidra till utveckling.
 7. Pioneer

  Pioneer, serie amerikanska rymdsonder uppsända 1958–78.
 8. handelspolitik

  handelspolitik, i vid mening samlande benämning på alla ekonomisk-politiska åtgärder med vilka avsikten är att påverka utrikeshandeln.
 9. Försäkringskassan

  Försäkringskassan, central förvaltningsmyndighet som 2005 ersatte Riksförsäkringsverket (RFV) och de tidigare 21 allmänna försäkringskassorna.

 10. cricket

  cricket, kricket, engelskt slagbollspel av utpräglat taktisk karaktär.