1. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

  Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, engelska Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA, internationellt pris som årligen tilldelas ett författarskap eller en organisation med inriktning på barn- och ungdomslitteratur i Astrid Lindgrens anda.
 2. Kosovo polje

  Kosovo polje, långsträckt högslätt i Kosovo.
 3. Per Anger-priset

  Per Anger-priset, årligen utdelat pris för humanitära och demokratifrämjande insatser. 

 4. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 5. Tanger

  Tanger, arabiska Ṭanja, stad i nordvästra Marocko, vid Gibraltar sunds västra mynning; 948 000 invånare (2015).

 6. bostadsbidrag

  bostadsbidrag, behovsprövat offentligt bidrag till boendekostnaden, avsett för bestämda grupper av hushåll, t.ex. låginkomsttagare, barnfamiljer, pensionärer eller boende i socialt utsatta områden.
 7. Nordens språkråd

  Nordens språkråd, ledningsgrupp och sakkunnigorgan under Nordiska ministerrådet för språksamarbetet mellan länderna i Norden, inrättat 2004.
 8. ockupationsrätt

  ockupationsrätt, den del av folkrätten, närmare bestämt krigets lagar, som reglerar en ockuperande stats legala möjligheter att behärska ett ockuperat territorium och civilbefolkningens rätt till human behandling.
 9. Albert Engström

  Engström, Albert, född 12 maj 1869, död 16 november 1940, konstnär och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922.
 10. allmän försäkring

  allmän försäkring, sedan 1963 gemensam benämning på socialförsäkringsgrenarna sjukförsäkring (med föräldrapenning), folkpension och tilläggspension ( ATP); sedan 1999 gäller ett nytt pensionssystem med de första utbetalningarna 2001, se ålderspension.