1. y-parameter

    y-parameter, inom elläran och fyrpolsteorin en parameter i det ekvationssystem som beskriver ett elektriskt nät med admittanser: I =  Y · U.
  2. susceptans

    susceptans, imaginära delen av admittansen (inverterade värdet av impedansen) hos en elektrisk strömkrets.
  3. fyrpol

    fyrpol, matematisk modell av ett elektriskt nät med två polpar, sådant att ström och spänning på utgångspolerna beror av ström och spänning på ingångspolerna på ett sätt som kan beskrivas med ett ekvationssystem med två ekvationer.