1. adoption

  adoption betyder att göra ett barn till sitt eget barn.
 2. Karl XIII

  Karl XIII var kung av Sverige 1809–1818.
 3. Marcus Aurelius

  Marcus Aurelius var en romersk kejsare som levde på 100-talet efter Kristus.
 4. Mose

  Mose var enligt Bibeln ledare för israeliterna och förde dem bort från Egypten, där de varit slavar.
 5. adoptionskostnadsbidrag

  adoptionskostnadsbidrag är pengar som man kan få av staten när man adopterar barn från utlandet.
 6. underhållsstöd

  underhållsstöd är pengar man kan få av staten om man har barn och inte lever ihop med den andre föräldern.