1. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.
 2. Adoptionscentrum

  Adoptionscentrum, AC, egentligen Förbundet Adoptionscentrum, ideell förening för adoption av barn till Sverige från främst Asien och Latinamerika, bildad 1969.

 3. adoptionskostnadsbidrag

  adoptionskostnadsbidrag är pengar som man kan få av staten när man adopterar barn från utlandet.
 4. adoptivkejsare

  adoptivkejsare, samlingsbeteckning för de romerska kejsarna Trajanus (98–117 e.Kr.), Hadrianus (117–138), Antoninus Pius (138–161) och Marcus Aurelius (161–180).
 5. adoptianism

  adoptianism, föreställningen att människan Jesus är ett slags ”adoptivson” till Gud.
 6. adoptiv

  adopti´v adj. ~t ORDLED: ad-opt-iv
  Svensk ordbok
 7. adoptivbarn

  adopti`vbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-opt-iv--barn-et
  Svensk ordbok
 8. adoption

  adoption [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-opt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, Stockholm, central förvaltningsmyndighet bildad 2005.
 10. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, tidigare förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).