1. Tristan och Isolde

  Tristan och Isolde, medeltida roman breton.
 2. Augustus

  Augustus var härskare i romerska riket vid tiden för Kristi födelse.
 3. kejsarkult

  kejsarkult, under antiken den religiösa dyrkan av romerska kejsare eller deras familjemedlemmar.
 4. Munck af Rosenschöld

  Munck af Rosenschöld, släkt som sannolikt härstammar från skepparen Tönnes Marcusson (död mellan 1678 och 1685) i Malmö.
 5. julisk-claudiska dynastin

  julisk-claudiska dynastin, samlingsbenämning på de inbördes besläktade familjer från vilka Roms tidigaste kejsare (till 68 e.Kr.) hämtades.
 6. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 7. Palestrina

  Palestrina, stad i regionen Lazio, mellersta Italien, 35 km sydöst om Rom.

 8. kejsare

  kejsare, historisk titel, beteckning för den högsta monarkvärdigheten, vanligtvis överordnad en kung.
 9. Hadrianus

  Hadrianus ( Publius Aelius Hadrianus), född 24 januari 76, död 10 juli 138 e.Kr., romersk kejsare från år 117.
 10. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.