1. dressera

  dresse´ra verb ~de ~t ORDLED: dress-er-ar SUBST.: dresserande, dressering; dressyr
  Svensk ordbok
 2. kontrollera

  kontrolle´ra verb ~de ~t ORDLED: kont-roll-er-ar SUBST.: kontrollerande, kontrollering; kontroll
  Svensk ordbok
 3. lapp

  lapp subst. ~en ~ar ORDLED: lapp-en
  Svensk ordbok
 4. direkt

  1direk´t adj., neutr. ~ ORDLED: di-rekt
  Svensk ordbok
 5. uppge

  upp`ge äv. upp`giva verb uppgav, uppgett el. uppgivit, uppgiven uppgivna, pres. uppger äv. uppgiver ORDLED: upp--giv-it SUBST.: uppgivande, uppgivning (till 1 och 2); uppgivelse (till 3)
  Svensk ordbok
 6. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok