1. djurpark

  djurpark, zoologisk trädgård, zoo, anläggning där vilda djur hålls i fångenskap för allmän visning, avel, undervisning samt vetenskapliga ändamål.
 2. februarimanifestet

  februarimanifestet, ryskt kejserligt manifest, utfärdat 15 februari 1899.
 3. hubb

  hubb, nätverkshubb, nätnav,, central enhet (nod) i ett datornät.

 4. IP-nummer

  IP-nummer, IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten till internet.

 5. alfabetisering

  alfabetisering, spridning av förmågan att läsa och skriva.
 6. e-post

  e-post är ett sätt att skicka meddelande mellan datorer och mobiler. Det kallas även mejl. E-post är en förkortning för elektronisk post.

 7. databas

  databas, mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.
 8. darknet

  darknet, datornätverk där endast inbjudna eller godkända användare har tillgång till de ingående nätverken.

 9. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.

 10. recept

  recept, ordination eller beställning av läkemedel.