1. autentisering

  autentisering, identitetskontroll av en användare i syfte att ge tillgång till ett objekt eller en tjänst.

 2. snedstreck

  snedstreck, vardaglig engelska slash, tecken med formen / och en rad användningsområden.

 3. adress

  adress´ subst. ~en ~er ORDLED: adress-en
  Svensk ordbok
 4. darknet

  darknet, datornätverk där endast inbjudna eller godkända användare har tillgång till de ingående nätverken.

 5. personuppgiftslagen

  personuppgiftslagen, PUL, lag vars syfte var att skydda den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter, 2018 ersatt av dataskyddsförordningen.

 6. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.

 7. skyddad personuppgift

  skyddad personuppgift, skyddad identitet, den samlingsbenämning som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.
 8. botnet

  botnet, botnät, genom internet sammankopplade program som körs på ett stort antal datorer och fjärrstyrs av en eller flera servrar.

 9. mail art

  mail art, genre inom konceptkonsten där själva konstverket utgörs av ett postbefordrat brev eller kort.
 10. token

  token, engelskt myntliknande föremål som inte utgjorde ett lagligt betalningsmedel utan vars användning begränsades till utgivarens affärsrörelse; jämför pollett.