1. mail art

  mail art, genre inom konceptkonsten där själva konstverket utgörs av ett postbefordrat brev eller kort.
 2. token

  token, engelskt myntliknande föremål som inte utgjorde ett lagligt betalningsmedel utan vars användning begränsades till utgivarens affärsrörelse; jämför pollett.
 3. postnummer

  postnummer, nummer som i flertalet länder sätts ut före ortsadressen på försändelser.

 4. bugg

  bugg, engelska bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det producerar ett felaktigt eller oväntat resultat.
 5. snedstreck

  snedstreck, vardaglig engelska slash, tecken med formen / och en rad användningsområden.

 6. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 7. Acol-systemet

  Acol-systemet, ett budgivningssystem i kontraktsbridge, uppfunnet 1934 av medlemmar i North London Bridge Club och uppkallat efter dennas adress på Acol Road.
 8. bluffwebbplats

  bluffwebbplats, webbsida som upprättas i bedrägerisyfte och som är en förfalskning av en annan webbsida.
 9. proxyserver

  proxyserver, mellanserver, proxy, server som skickar vidare ett anrop från en klient och därefter skickar ett svar tillbaka till klienten.

 10. Møllergaten 19

  Møllergaten 19, vanlig benämning på polishuset i Oslo, byggt 1866 och en klassisk adress i kriminalhistorien.