1. Petrusbreven

  Petrusbreven, Första och Andra Petrusbrevet, brev i Nya Testamentet.
 2. Giovanni da Montecorvino

  Montecorvino, Giovanni da, ca 1247–ca 1328, italiensk franciskanbroder.
 3. Bring CityMail Sweden AB

  Bring CityMail Sweden AB, Stockholm, post- och logistikföretag.
 4. hårddisk

  hårddisk, datalagringsenhet för dator.
 5. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 6. fältpost

  fältpost, system för postdistribution för försvarets behov i krig, avvecklad 2008.
 7. block

  block, i datorteknik en sekvens av bitar eller bytes som används för lagring av en datamängd eller överföring av data i ett meddelande.
 8. massbrev

  mass`brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mass--brev-et
  Svensk ordbok
 9. kuvert

  kuvert [-vä´r äv. -vert´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kuv-ert-et
  Svensk ordbok
 10. korrekt

  korrek´t adj., neutr. ~ ORDLED: kor-rekt
  Svensk ordbok