1. adresslapp

  adress`lapp subst. ~en ~ar ORDLED: adress--lapp-en
  Svensk ordbok
 2. finska krigsbarn

  finska krigsbarn, Finlandsbarnen, de ca 70 000 barn upp till 14 år som evakuerades från Finland till i första hand Sverige under andra världskriget.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. Günter Blobel

  Blobel, Günter, 1936–2018, tysk cell- och molekylärbiolog, professor vid Rockefeller University, New York City, USA, från 1976.

 5. märla

  märla, liten metallring som förstärker hål (hålslag) i papper, adresslappar av kartong, plast eller tunnplåt.
 6. signalsekvens

  signalsekvens, ledarsekvens , del av en polypeptid, ofta belägen i dess aminoterminala ände.
 7. oskriven

  o`skriven adj. oskrivet oskrivna ORDLED: o--skriv-en
  Svensk ordbok