1. blekning

  blekning, att avlägsna färg eller fläckar eller att göra ett material vitare eller ljusare.
 2. blodkol

  blodkol, blodlutkol, adsorbent bestående av förkolnat djurblod och kaliumkarbonat.
 3. enfleurage

  enfleurage, metod inom parfymindustrin att utvinna luktämnen eller eteriska oljor ur blomblad, till exempel jasmin eller rosor.

 4. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 5. skiktmolekyler

  skiktmolekyler, inom strukturkemin de föreningar som kan anses uppbyggda av elektriskt neutrala skikt med obegränsad utsträckning i två dimensioner.
 6. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.