1. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 2. zeoliter

  zeoliter, grupp aluminiumsilikater som omfattar ca 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska (konstgjorda) motsvarigheter.
 3. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
 4. Crohns sjukdom

  Crohns sjukdom, regional enterit, en kronisk inflammation som kan drabba olika delar av mag–tarmkanalen och som förlöper i skov.
 5. rot

  rot, den ena av växtkroppens två huvuddelar hos ormbunkssporofyten och hos fanerogamerna (fröväxterna); den andra är skottet, som består av stam och blad.
 6. adsorbera

  adsorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-sorb-er-ar SUBST.: adsorberande, adsorbering; adsorption
  Svensk ordbok
 7. katalys

  katalys, den inverkan på kemiska reaktioners förlopp som en katalysator har.
 8. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 9. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 10. adsorptionsmedel

  adsorptionsmedel, ämne som upptar molekyler på ytan (se adsorption).