1. interstellära mediet

  interstellära mediet, sammanfattande benämning på gas, stoft, magnetfält och kosmisk strålning som finns i rymden mellan stjärnorna.
 2. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 3. adsorption

  adsorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ad-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. absorbera

  absorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ab-sorb-er-ar SUBST.: absorberande, absorbering; absorption
  Svensk ordbok