1. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 2. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 3. tunnskiktskromatografi

  tunnskiktskromatografi, engelska thin layer chromatography, TLC, en form av kromatografi där den stationära fasen utgörs av ett tunt, adsorberande skikt vanligen av finkornig kiselgel eller aluminiumoxid som fästs på en platta av glas eller aluminiumfolie.
 4. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 5. makronäringsämne

  makronäringsämne, ämne som en växt behöver ta upp i större mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel (i regel avses inte väte, syre och kol, som tas upp i form av vatten och koldioxid).
 6. elektroosmos

  elektroosmos , vätskeflöde som alstras av ett elektriskt fält.
 7. kemisorption

  kemisorption, förkortning för kemisk adsorption, adsorptionsförlopp som leder till en kemisk reaktion, och därigenom en stark bindning, mellan de adsorberade molekylerna och den fasta yta till vilken de adsorberas.
 8. grafik

  grafik, gemensam benämning på olika metoder av mångfaldigande genom tryckning och där formen eller underlaget framställs genom konstnärligt skapande.
 9. kolfilter

  kolfilter, filter av granulerat aktivt kol. Det används för vattenrening och för rening av luft från gasformiga föroreningar genom att ämnen adsorberas av kolytan.
 10. skyddskolloid

  skyddskolloid, ämne som används för sterisk stabilisering av kolloidala system.