1. xenon

  xenon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Xe.
 2. zeoliter

  zeoliter, grupp aluminiumsilikater som omfattar ca 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska (konstgjorda) motsvarigheter.
 3. Irving Langmuir

  Langmuir, Irving, 1881–1957, amerikansk vetenskapsman, under lång tid (1909–50) verksam vid General Electrics forskningslaboratorium i Schenectady.
 4. separationsmetoder

  separationsmetoder, sätt att särskilja komponenterna i en blandning av ämnen, t.ex. genom filtrering eller sedimentation.
 5. kemisorption

  kemisorption, förkortning för kemisk adsorption, adsorptionsförlopp som leder till en kemisk reaktion, och därigenom en stark bindning, mellan de adsorberade molekylerna och den fasta yta till vilken de adsorberas.
 6. hydrometallurgi

  hydrometallurgi, teknik för koncentration och framställning av i huvudsak metaller genom upplösning och extraktion ur lösning.
 7. J. Willard Gibbs

  Gibbs, Josiah Willard, född 11 februari 1839, död 28 april 1903, amerikansk fysiker.
 8. enzymteknik

  enzymteknik, användning av enzymer för att katalysera tekniska processer.
 9. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 10. enhetsoperation

  enhetsoperation, inom kemitekniken speciellt slag av fysikalisk förändring (metod) som används främst vid industriell framställning av olika kemikalier och liknande ämnen.