1. desorption

  desorption innebär att molekyler som är fysikaliskt bundna (adsorberade) till ytan av ett fast ämne avlägsnas t.ex. genom temperaturhöjning eller genom att de upptas av en förbiströmmande vätska eller gas.
 2. avskiljning

  avskiljning, inom kemiteknik avlägsnande av komponenter (ofta små mängder) ur en blandning.
 3. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 4. detergent

  detergent, ämne som har en utpräglad tendens att anrikas på gränsytor mellan faser, t.ex. mellan luft och vatten eller mellan fasta ytor och vatten.
 5. apparent free space

  apparent free space, ’skenbart fritt rum’.
 6. Michail Tsvet

  Tsvet, Michail, 1872–1919, rysk botanist, uppvuxen i Schweiz, professor vid Warszawas polytekniska institut 1906–17, i Jurev (nuvarande Tartu) 1917–18 och i Voronezj från 1918.
 7. Irving Langmuir

  Langmuir, Irving, 1881–1957, amerikansk vetenskapsman, under lång tid (1909–50) verksam vid General Electrics forskningslaboratorium i Schenectady.
 8. biologisk rening

  biologisk rening av avloppsvatten sker med hjälp av mikroorganismer.
 9. voltammetri

  voltammetri, samlande term för elektrokemiska metoder där elektrodens potential, E, varieras på ett specifikt sätt medan strömmen, I, mäts.
 10. separationsmetoder

  separationsmetoder, sätt att särskilja komponenterna i en blandning av ämnen, t.ex. genom filtrering eller sedimentation.