1. fettaminer

  fettaminer, raka, långkedjiga aminer som framställs genom kemisk modifikation av fettsyror.
 2. avskiljning

  avskiljning, inom kemiteknik avlägsnande av komponenter (ofta små mängder) ur en blandning.
 3. detergent

  detergent, ämne som har en utpräglad tendens att anrikas på gränsytor mellan faser, t.ex. mellan luft och vatten eller mellan fasta ytor och vatten.
 4. apparent free space

  apparent free space, ’skenbart fritt rum’.
 5. Irving Langmuir

  Langmuir, Irving, 1881–1957, amerikansk vetenskapsman, under lång tid (1909–50) verksam vid General Electrics forskningslaboratorium i Schenectady.
 6. biologisk rening

  biologisk rening av avloppsvatten sker med hjälp av mikroorganismer.
 7. Michail Tsvet

  Tsvet, Michail, 1872–1919, rysk botanist, uppvuxen i Schweiz, professor vid Warszawas polytekniska institut 1906–17, i Jurev (nuvarande Tartu) 1917–18 och i Voronezj från 1918.
 8. optiskt blekmedel

  optiskt blekmedel, optiskt vitmedel, ämne som vid impregnering av föremål ger intryck av ökad vithet genom fluorescens: vid belysning omvandlar de optiska blekmedlen osynligt ultraviolett ljus till synligt ljus.
 9. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 10. saltsyra

  saltsyra, klorvätesyra, HCl, en lösning av gasen väteklorid i vatten.