1. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.

 2. J Willard Gibbs

  Gibbs, Josiah Willard, född 11 februari 1839, död 28 april 1903, amerikansk fysiker.
 3. zeoliter

  zeoliter, grupp aluminiumsilikater som omfattar ca 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska (konstgjorda) motsvarigheter.
 4. enzymteknik

  enzymteknik, användning av enzymer för att katalysera tekniska processer.
 5. xenon

  xenon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Xe.
 6. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. adsorbera

  adsorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-sorb-er-ar SUBST.: adsorberande, adsorbering; adsorption
  Svensk ordbok
 8. aktiv

  1ak´tiv adj. ~t ORDLED: akt-iv
  Svensk ordbok