1. anaforisk

  anaforisk, språkvetenskaplig term, använd om pronomen (t.ex. han, hon, den/ det) och adverb ( där, dit, ) som syftar tillbaka på något tidigare nämnt.
 2. cito

  cito cito!, förr använd påskrift på läkemedelsrecept för att ange akut behov av medlet, numera ersatt med ”Brådskande”.
 3. infra-

  infra- (latin infra, adverb och preposition, ’nere’, ’nedtill’; ’under’; ’efter’, ’senare än’), prefix använt bl.a. för att beteckna läge nedtill eller under.
 4. Apollonios Dyskolos

  Apollonios Dyskolos, grekiska Apollōnios, 100-talet e.Kr., grekisk grammatiker i Alexandria.
 5. cito

  cito intern postal term för post som skall behandlas före annan post.
 6. adversativ

  adversativ, som uttrycker motsats.
 7. interrogativ

  interrogativ, grammatisk term använd om uttryck som signalerar fråga, t.ex. om pronomen och adverb (se följande artiklar), subjunktioner ( om, huruvida), huvudsatser ( Vem kommer? Kommer hon?), bisatser (Jag undrar vem som kommer. Jag undrar om hon kommer.).
 8. öppen ordklass

  öppen ordklass, ordklass vars ord kan utökas med nya ord.
 9. partikel

  partikel, vag språkvetenskaplig term för oböjligt småord.
 10. koncessiv sats

  koncessiv sats, bisats som anger att den överordnade satsens innehåll strider mot vad man kunde vänta sig med anledning av vad som sägs i bisatsen: Bo kommer fastän det regnar. Bo kommer även om det regnar. I den grammatiska traditionen brukar koncessiv användas om bisatser och underordnande konjunktioner (subjunktioner), medan adversativ med liknande betydelse används om samordnande konjunktioner (t.ex. men) eller adverb (t.ex. emellertid).