1. demonstrativa pronomen

  demonstrativa pronomen, definita pronomen som primärt används deiktiskt om någon eller något i talsituationen (Ta den här stolen!) men som också ofta används anaforiskt (Räntan har stigit och detta oroar regeringen.).
 2. korrelat

  korrelat, satsled som ett anaforiskt pronomen eller adverb syftar på och får sin betydelse av i det aktuella textsammanhanget.
 3. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 4. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 5. relativsats

  relativsats, en bisats som vanligen är efterställt attribut i en nominalfras och som i sin betydelsestruktur har ett relativt led vilket betecknar samma företeelse som nominalfrasen i dess helhet.
 6. höger

  höger som adverb kommer av komparativformen av ett äldre adjektiv hög med betydelsen ’bekväm’, ’lätt’, motsvarande den moderna isländskans hægur med samma innebörd.
 7. satsled

  satsled, konstituent , i traditionell grammatik vanligen satsdel, vart och ett av de led som en sats består av, t.ex. subjekt, objekt, predikativ.
 8. färöiska

  färöiska, västnordiskt språk, som med undantag av en minoritet dansktalande är modersmål för de ca 49 000 invånarna på Färöarna, samt för 20 000 i övriga Danmark.

 9. deixis

  deixis, språkvetenskaplig term.
 10. rumänska

  rumänska, romanskt språk.