1. böjning

  böjning, flexion , inom språkvetenskapen: de systematiska förändringar i ett ords form som har grammatisk funktion.
 2. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 3. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 4. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.
 5. japanska

  japanska, språk som talas i hela det japanska öriket, från Hokkaido i norr till Ryukyuöarna i söder, av 127 miljoner (2009).
 6. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 7. textlingvistik

  textlingvistik, lingvistik som är inriktad på (skriven eller talad) text, inte bara på enstaka satser.
 8. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 9. legär

  legär [-ʃä´r] adj. ~t ORDLED: leg-är
  Svensk ordbok
 10. pronominell

  pronominell´ adj. ~t ORDLED: pro-nom-in-ell
  Svensk ordbok