1. KSAK

    KSAK, Kungl. Svenska Aeroklubben, världens näst äldsta civila flygorganisation, bildad 1900 under namnet Svenska Aeronautiska Sällskapet.
  2. Enoch Thulin

    Thulin, Enoch, född 15 september 1881, död 14 maj 1919, flygpionjär och industriledare.
  3. flygning

    flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.