1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. dos-aerosol

  dos-aerosol, sprejflaska som avger viss bestämd mängd läkemedel vid varje användning.
 3. aerosol

  aerosol [aäroså´l el. äroså´l] subst. ~en ~er ORDLED: aero-sol-en
  Svensk ordbok
 4. inhalation

  inhalation, inandning av luft, andra gaser eller finfördelade pulver och vätskor (aerosoler).
 5. jondetektor

  jondetektor, typ av rökdetektor.
 6. andningsskydd

  andningsskydd, personlig utrustning för skydd mot inandning av skadliga gaser och aerosoler och för förhindrande av syrebrist.
 7. rökdetektor

  rökdetektor, en typ av brandlarm (branddetektor).
 8. aerosolfilter

  aerosolfilter, filter (av t.ex glas-, cellulosa- eller asbestfiber) som används för att avskilja partiklar ur en aerosol.
 9. global fördunkling

  global fördunkling, global dimming, att solens direkta strålning på jordytan minskar genom bildningen av mikroskopiskt små partiklar, aerosoler, som sprider solljuset.
 10. B-bomb

  B-bomb, bomb innehållande biologiska stridsmedel avsedda för aerosolutspridning från flyg, fartyg eller artilleri vid biologisk krigföring.