1. Munck af Rosenschöld

  Munck af Rosenschöld, släkt som sannolikt härstammar från skepparen Tönnes Marcusson (död mellan 1678 och 1685) i Malmö.
 2. Jacob Gråberg af Hemsö

  Gråberg af Hemsö, Jacob, 1776–1847, diplomat, skriftställare.
 3. Gustaf af Geijerstam

  af Geijerstam, Gustaf, 1858–1909, författare; jämför släktartikel af Geijerstam.
 4. Carl Nathanael af Klercker

  af Klercker, Carl Nathanael, 1734–1817, friherre, militär, general 1808; jämför släktartikel af Klercker.
 5. Henrik af Trolle

  af Trolle, Henrik, 1730–84, sjömilitär, generalamiral 1780; jämför släktartikel af Trolle.
 6. Carl David af Wirsén

  Wirsén, Carl David af, 1842–1912, författare och litteraturkritiker, brorsons son till Gustaf Fredrik Wirsén.
 7. Lennart af Petersens

  af Petersens, Lennart, 1913–2004, fotograf.
 8. Carl-Erik af Geijerstam

  af Geijerstam, Carl-Erik, 1914–2007, författare, lärare; jämför släktartikel af Geijerstam.
 9. Kajsa af Petersens

  af Petersens, Kajsa, född Nilsson 1941, textilkonstnär.
 10. Claes ”Clabbe” af Geijerstam

  af Geijerstam, Claes ( ”Clabbe”), född 1946, diskjockey, radiopratare och popmusiker; jämför släktartikel af Geijerstam.