1. Brita af Klercker

  af Klercker, Brita, 1906–2001, målare, tecknare och grafiker; jämför släktartikel af Klercker.
 2. Sven af Geijerstam

  af Geijerstam, Sven, 1913–90, jurist och ämbetsman; jämför släktartikel af Geijerstam.
 3. Johan af Klercker

  af Klercker, Johan, 1883–1933, sportjournalist och idrottsledare; jämför släktartikel af Klercker.
 4. Erik af Wetterstedt

  af Wetterstedt, Erik, 1736–1822, friherre, ämbetsman.
 5. Lars af Malmborg

  af Malmborg, Lars, född 1932, kapellmästare, chef för Operan i Stockholm 1984–87, professor i musikteaterdramaturgi vid Operahögskolan 1991–92.

 6. Barbro Hiort af Ornäs

  Hiort af Ornäs, Barbro, 1921–2015, skådespelerska.
 7. Karl Anders af Kullberg

  af Kullberg, Karl Anders, 1813–57, författare, medarbetare i Aftonbladet 1846–56.
 8. Gustaf af Klint

  af Klint, Gustaf, 1771–1840, sjömilitär och kartograf, viceamiral 1825.
 9. Gustaf Wilhelm af Tibell

  af Tibell, Gustaf Wilhelm, 1772–1832, friherre (1827), militär, generallöjtnant 1824.
 10. Gustaf af Wetterstedt

  af Wetterstedt, Gustaf, 1776–1837, greve (från 1819), ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1811, son till Erik af Wetterstedt.