1. Gunilla af Malmborg

  af Malmborg, Gunilla, född Plym Forshell, 1933–2014, operasångerska (sopran).

 2. Märta af Ekenstam

  af Ekenstam, Märta, 1880–1939, silversmed och konsthantverkare.
 3. Ulf af Trolle

  af Trolle, Ulf, 1919–97, företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1951–68, rektor där 1959–62; jämför släktartikel af Trolle.
 4. Pehr af Bjerkén

  af Bjerkén, Pehr, 1765–1818, kirurg och militärläkare, förste livmedikus 1802, överkirurg vid Serafimerlasarettet 1809 och assessor i Collegicum medicum 1810.
 5. Paula af Malmborg Ward

  af Malmborg Ward, Paula, född af Malmborg 1962, tonsättare, dotter till Lars af Malmborg och Gunilla af Malmborg.

 6. Robert af Jochnick

  af Jochnick, Robert, 1940–2019, företagare.

 7. Karl af Geijerstam

  af Geijerstam, Karl, 1860–99, publicist, ingenjör; jämför släktartikel af Geijerstam.
 8. Hedvig af Petersens

  af Petersens, Hedvig,1875–1961, litteraturforskare, journalist.
 9. Carl Johan af Nordin

  af Nordin, Carl Johan, 1785–1850, friherre, ämbetsman och politiker, brorson till Carl Gustaf Nordin.
 10. Johan af Puke

  af Puke, Johan, 1751–1816, greve (1815), sjömilitär, generalamiral 1812 ; jämför släktartikel Puke.