1. Tomas Tranströmer

  Tranströmer, Tomas, född 15 april 1931, död 26 mars 2015, författare, psykolog, professors namn 2011, Nobelpristagare i litteratur 2011.
 2. språkpsykologi

  språkpsykologi, psykolingvistik, vetenskapsgren som utforskar människans språkanvändning, främst ur individens perspektiv.
 3. dysartri

  dysartri, svårighet att artikulera normalt på grund av störning i nervsystemet.
 4. Wernickes centrum

  Wernickes centrum, del av hjärnbarken i bakre, övre delen av tinningloben, under den sylviska fåran.
 5. Brocas centrum

  Brocas centrum, talcentrum, del av hjärnbarken i nedre bakre, (vanligen) vänstra vindlingen av pannloben uppkallad efter Paul Broca.
 6. akalkuli

  akalkuli, akalkyli, oförmåga att räkna på grund av att siffersymboler inte kan förstås; se afasi.
 7. afatiker

  afatiker, person som lider av afasi.
 8. språkstörning

  språkstörning, störning av olika språkfunktioner.
 9. språkcentrum

  språkcentrum, område i hjärnan som är särskilt viktigt för språket.
 10. alexi

  alexi (nylatin alexia, av grekiska nekande a och en bildning i anslutning till latin lego ’läsa’), oförmåga att läsa skriven eller tryckt text.